Skip to content

Om Etablererkurs

På oppdrag fra Innlandet fylkeskommune har SIVA-partnerne i Innlandet fått ansvar for Etablereropplæringen i Innlandet i 2021 og 2022.
Dette er Valdres Næringshage, Total Innovation, Landsbyen Næringshage, Klosser Innovasjon AS, Sør-Østerdal Næringshage, Sør-Hedmark Næringshage, Rørosregionen Næringshage og Skåppå. 

Mål for etablereropplæringa i Innlandet: 

Opplæringa skal bidra til å øke antall nyetableringer i Innlandet fylke, samt gi eksisterende og potensielle etablerere bedre kompetanse og nettverk. 

Etablerermodellen dekker følgende områder: 

 • Omfatte en helhet av eksisterende og nye supplerende tilbud om
  • kurs og kompetanseprogram (også for etablerere med innvandrerbakgrunn) 
  • individuell veiledning. 
 • Gi et likt tilbud og lik tilgang over hele fylket.  
 • Være tilpasset og tilgjengelig for både levebrødsbedrifter, mikroentreprenører og vekstbedrifter.  
 • Bygge på regionale partnerskap, med robuste veiledermiljø på regionnivå gjennom: 
  • regionale planleggingsmøter 
  • nettverkssamlinger for kommunenes førstelinje og innovasjonsapparatet for øvrig. 

Kvalitative mål som skal oppfylles er: 

 • Legge til rette for og gi potensielle nye etablerere god kompetanse for både å skape flere nyetableringer, samt gi eksisterende etablerere bedre kompetanse og økt nettverk for bedre overlevelsesevne. 
 • Etablererne skal gis et godt grunnlag for å avgjøre om etableringen bør gjennomføres eller ikke. 
 • Etablererne skal tilføres god kompetanse, slik at de nyetablerte bedriftene blir mer solide. 
 • Etter vurdering av person og idé skal henvisning til øvrige deler av innovasjonssystemet skje så tidlig som mulig. 

Målene skal oppnås gjennom å: 

 • Styrke og mobilisere de personlige ressursene hos etablererne og gi dem kunnskap om sjølledelse. 
 • Gi etablererne kunnskap om forretningsmodellering. 
 • Ha et godt og nært samarbeid med førstelinjen i kommunene og med innovasjonssystemet i fylket. 
0 K
Foreign Follower
0 +
Certified Teachers
0 +
Students Enrolled
0 K+
Complete Courses

Who We Are

Making sure that our products exceed customer expectations, for quality, style and performance.

Jeffrey Lowe
JavaScript, MongoDB
Matthew Burns
Redux Framework
Carlos Park
Data Science

Certification Course

Ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute reprehenderit involuptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident.

Our enrolled team

Need to Train Your Team?

We offer flexible, cost-effective group memberships for your business, school, or government organization

sponsor1
sponsor2
sponsor3
sponsor4

Påmelding til Etablererkurs Innlandet

Error: Super Forms could not find a form with ID: 889