Skip to content

Om Etablererkurs

På oppdrag fra Innlandet fylkeskommune har SIVA-partnerne i Innlandet fått ansvar for Etablereropplæringen i Innlandet i 2021 og 2022.
Dette er Valdres Næringshage, Total Innovation, Landsbyen Næringshage, Klosser Innovasjon AS, Sør-Østerdal Næringshage, Sør-Hedmark Næringshage, Rørosregionen Næringshage og Skåppå. 

Mål for etablereropplæringa i Innlandet: 

Opplæringa skal bidra til å øke antall nyetableringer i Innlandet fylke, samt gi eksisterende og potensielle etablerere bedre kompetanse og nettverk. 

Etablerermodellen dekker følgende områder: 

 • Omfatte en helhet av eksisterende og nye supplerende tilbud om
  • kurs og kompetanseprogram (også for etablerere med innvandrerbakgrunn) 
  • individuell veiledning. 
 • Gi et likt tilbud og lik tilgang over hele fylket.  
 • Være tilpasset og tilgjengelig for både levebrødsbedrifter, mikroentreprenører og vekstbedrifter.  
 • Bygge på regionale partnerskap, med robuste veiledermiljø på regionnivå gjennom: 
  • regionale planleggingsmøter 
  • nettverkssamlinger for kommunenes førstelinje og innovasjonsapparatet for øvrig. 

Kvalitative mål som skal oppfylles er: 

 • Legge til rette for og gi potensielle nye etablerere god kompetanse for både å skape flere nyetableringer, samt gi eksisterende etablerere bedre kompetanse og økt nettverk for bedre overlevelsesevne. 
 • Etablererne skal gis et godt grunnlag for å avgjøre om etableringen bør gjennomføres eller ikke. 
 • Etablererne skal tilføres god kompetanse, slik at de nyetablerte bedriftene blir mer solide. 
 • Etter vurdering av person og idé skal henvisning til øvrige deler av innovasjonssystemet skje så tidlig som mulig. 

Målene skal oppnås gjennom å: 

 • Styrke og mobilisere de personlige ressursene hos etablererne og gi dem kunnskap om sjølledelse. 
 • Gi etablererne kunnskap om forretningsmodellering. 
 • Ha et godt og nært samarbeid med førstelinjen i kommunene og med innovasjonssystemet i fylket. 
Påmelding til Etablererkurs Innlandet
Error: Super Forms could not find a form with ID: 889